VOORSCHRIFTEN EN WERKWIJZE

Om verspreiding van het Corona virus verder tegen te gaan, houden wij rekening met de maatregelen en richtlijnen van het RIVM. Wij kunnen dit echter niet alleen, en vragen u om met ons mee te denken. 

Wij hanteren voor een bezoek aan In de Witte Dame (of het nu om een restaurant- of terrasbezoek gaat) de volgende richtlijnen:

 

1. Reserveren voor restaurantbezoek binnen is verplicht. Wij reserveren een tafel binnen volgens de standaard richtlijnen: maximaal 4 gasten per tafel en 1,5 meter tussen de verschillende tafels. Reserveer je tafel via Kitchen - Reserveren.

2. Vooraf inventariseren wij bij u uit hoeveel huishoudens het gezelschap bestaat - en of niemand klachten vertoont.

3. Er mogen maximaal 30 gasten tegelijkertijd binnen zijn, tot 22.00 uur. Om deze reden werken we in de avond met 2 blokken in de reservering.

4. Houd aub 1,5 meter afstand als dit kan. Neem aan tafel enkel plaats met mensen uit het eigen huishouden of met z'n vieren.

5. Verplaats geen tafels of stoelen omdat een andere plek op het terras u leuker lijkt.

6. Reserveer nu alvast!

 

REGELN UND VERFAHREN

Um die Ausbreitung des Coronavirus weiter zu verhindern, berücksichtigen wir die Maßnahmen und Richtlinien des RIVM. Wir können dies jedoch nicht allein tun und bitten Sie, mit uns mitzudenken. 

Wir verwenden die folgenden Richtlinien für einen Besuch in In de Witte Dame (unabhängig davon, ob es sich um einen Restaurant- oder Terrassenbesuch handelt):

 

1. Reservierungen für Restaurantbesuche im Inneren sind erforderlich. Wir reservieren einen Tisch im Inneren gemäß den Standardrichtlinien. Buchen Sie Ihren Tisch über Küche - Reservierung.

2. Im Voraus werden wir eine Bestandsaufnahme machen, aus wie vielen Haushalten das Unternehmen besteht - und ob sich niemand beschwert.

3. Wir durfen 30 Leuten innen Platz zu bieten, bis 22 Uhr. Darum reservieren wir Tische für Sie in 2 shifts.

4. Bitte halten Sie nach Möglichkeit einen Abstand von 1,5 Metern ein. Setzen Sie sich nur mit Personen aus Ihrem eigenen Haushalt oder nur zu viert an den Tisch.

5. Verschieben Sie keine Tische oder Stühle, denn ein anderer Platz auf der Terrasse scheint Ihnen mehr Spaß zu machen.

 6. Reservieren Sie jetzt.

RULES AND PROCEDURE

In order to further prevent the spread of the Corona virus, we take into account the measures and guidelines of RIVM. However, we cannot do this alone, and ask you to think along with us. 

We use the following guidelines for a visit to In de Witte Dame (whether it is a restaurant or terrace visit):

 

1. Reservations for restaurant visits inside are required. We reserve a table inside according to the standard guidelines. Book your table via Kitchen - Reservation.

2. In advance we will make an inventory of how many households the company consists of - and if no one is complaining.

3. We can invite 30 guests in our restaurant, and close at 10 PM. Because of this, we make reservations in 2 shifts.

4. Please keep a distance of 1.5 meters if possible. Only take a seat at the table with people from your own household or just the four of you.

5. Do not move tables or chairs because another place on the terrace seems more fun to you.

 6. Make your reservation now!